RPP PKn SMK Negeri 7 Malang

Berikut ini adalah contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran PKn untuk SMK Kelas X, XI, dan XII semua jurusan.